اعزام قاری، حافظ و مدرس قرآن
درصورتیکه نیاز به اعزام قاری، حافظ و یا مدرس قرآن کریم را دارید، فرم زیر را به دقت تکمیل نمائید. باتشکر

reset