🎶🎶 دوره صداسازی
🎶🎶 دوره صداسازی

تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۰۸/۲۵
🎶🎶 دوره صداسازی

🎶🎶 دوره صداسازی


🎶🎶 دوره صداسازی

🎼🎤مدرّس: جناب دکتر عارف حسینی

🎼 دارنده مدرک درجه یک تنغیم

💎مجازی، آنلاین و تصویری

❗❗با ظرفیت بسیار محدود 

💎 صدا سازی برای قاریان و مداحان 

💎همراه با گواهینامه معتبر 

💎شروع دوره ⬅️  آبان ماه 

💎شرط ورود به دوره ⬅️  تسلط نسبی بر خواندن

💎طول دوره ⬅️ 12 جلسه آموزشی 

💎ثبت‌نام پیام به شماره واتساپ 09197156400 

🌐ahsanolhadith.ir
💎https://eitaa.com/telavatme
💠 https://t.me/telavatme
⚛️https://www.instagram.com/ahsanolhadith_ir