💎مهندسی تلاوت مسابقه یی
💎مهندسی تلاوت مسابقه یی

تاریخ انتشار :۱۴۰۰/۰۵/۱۶
💎مهندسی تلاوت مسابقه یی

💎مهندسی تلاوت مسابقه یی


💎مهندسی تلاوت مسابقه یی

☘️مدرّس دوره قاری بين المللی استاد مهدی غلام نژاد

🌿طول دوره: 10 جلسه آموزشی

❗ ❗ زمان برگزاری: هفته اول شهریور
#تلاوت_می
#تلاوت_مسابقه یی
🛑
🛑 ثبت نام پیام به واتساپ شماره 09197156400


کلمات کلیدی:
قرآن /احسن الحدیث