عنوان دوره: روخوانی و روانخوانی خردسالان 7سال و بالای 7 سال
روخوانی و روانخوانی خردسالان 7سال و بالای 7 سال
نام استاد: خانم کریمی
محل برگزاری: حضوری و مجازی
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: مهر ماه
تاریخ پایان دوره: بعد از اتمام کتاب
ساعات برگزاری دوره: توسط فرد هماهنگ میشود
توضیحات: کلاس های روخولنی و روانخوانی خردسالان ویژه سنین زیر 7 سال و بالای 7 سال

خطای غیرمنتظره

صفحه ی مورد نظر یافت نشد


بازگشت به صفحه ی اصلی