عنوان دوره: پیش دبستان ( دخترانه)
پیش دبستان ( دخترانه)
نام استاد: سرکار خانم علی نقیان
محل برگزاری: سالن زیر زمین
تعداد کلاسهای این دوره: 130 جلسه
تاریخ شروع دوره: مهرماه 1398
تاریخ پایان دوره: اردیبهشت 1398
ساعات برگزاری دوره: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 11/30
توضیحات: با مدیریت خانم سعیده رقیمی ، متخصص و روان شناس کودک / کمک مربیان سرکار خانم جعفرنژاد و سرکار خانم پور کاظم

خطای غیرمنتظره

صفحه ی مورد نظر یافت نشد


بازگشت به صفحه ی اصلی