ذکر قرآنی آرامش بخش که در زندگی معجزه می کند
ذکر قرآنی آرامش بخش که در زندگی معجزه می کند

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱۲/۰۷
ذکر قرآنی آرامش بخش که در زندگی معجزه می کند

آیت الله فاطمی نیا ، طی سخنانی چهار ذکر قرآنی آرامش بخش که در زندگیت معجزه ها میکند را بیان کردند.


آیت الله فاطمی نیا :

چهار ذکر قرآنی آرامش بخش که توی زندگی معجزه ها میکند :

1 -  حسبنا الله و نعم الوکیل (برای وقتهایی که ترس و اضطراب داری)

2 - لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین (وقتی خیلی ناراحتی و دلت گرفته ای)

3 -  افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد (برای وقتهایی که میخوای خدا مکر و حیله دیگران رو در حق تو خنثی کنه)

4 - ماشاالله لا حول ولا قوه الا بالله (برای وقتهایی که طالب زیبایی در دنیا هستی)

*********  توی خونه زیاد صلوات بفرستیم، صلوات زیاد باعث آرامش در خانه می شود.  **********


خطای غیرمنتظره

صفحه ی مورد نظر یافت نشد


بازگشت به صفحه ی اصلی