بازگشایی و شروع مجدد جلسات آموزش قرآن کریم
بازگشایی و شروع مجدد جلسات آموزش قرآن کریم

تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۳/۲۴
بازگشایی و شروع مجدد جلسات آموزش قرآن کریم

بازگشایی و شروع مجدد جلسات آموزش قرآن کریم


بازگشایی جلسات صبح جمعه استاد سیدمحسن موسوی‌بلده

با آغاز به کارمجدد کلاس‌های آموزشی، جلسات قرآن مؤسسه احسن الحدیث با رعایت موازین بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی فعالیت خود را از سر گرفت؛ از روز سه شنبه 20 خرداد شاهد برپایی جلسه علوم قرائت استاد حاج احمد مرادی و چهارشنبه 21 خرداد جلسه آموزش عمومی استاد علی سرآبادانی و  23 ام خرداد جلسه صبح جمعه استاد سیدمحسن موسوی‌بلده؛ بودیم.

همچنین جلسه صوت و لحن استاد محمدرضا پورزرگری از روز شنبه 31ام شروع خواهد شد.

 

گزارش تصویری جلسات هفته گذشته

جلسه استاد سیدمحسن موسوی‌بلده

 

جلسه استاد حاج احمد مرادی

 

جلسه استاد علی سرآبادانی