آموزش قرآن
جستجوی کلمات: آموزش قرآن


تجوید عالی
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تعداد بازدید : 382

حضور در این دوره رایگان می باشد.


اهمیت آموزش و خواندن قرآن و مراد از آن
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۹/۱۳ تعداد بازدید : 242

اسلام اهمیت زیادی برای یادگیری و تعلیم قائل شده است