عنوان دوره: روخوانی و روانخوانی قبل از دبستان
روخوانی و روانخوانی قبل از دبستان
نام استاد: سرکار خانم مظلومین
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 16 جلسه
تاریخ شروع دوره: بهمن 97
تاریخ پایان دوره: فروردین 98
ساعات برگزاری دوره: یکشنبه و چهارشنبه 10/30 الی 11/30
توضیحات: هزینه دوره 80000 تومان